8 en 9 december: 't Straatje van Emma tijdens Kerstmarkt Haarlem

8 en 9 december: 't Straatje van Emma tijdens Kerstmarkt Haarlem

Ook dit jaar herleeft de tijd van koningin-moeder Emma op 8 en 9 december. Natuurlijk zal zij, net als vorig jaar, ook ‘zelf’ persoonlijk op bezoek komen in haar ‘eigen’ straatje. Die zaterdag en zondag wijzigt de Schagchelstraat van naam, het wordt opnieuw ‘t Straatje van Emma’. En met de naamswijziging herleeft het eind van de negentiende eeuw opnieuw. Een grote groep figuranten zal zich kleden naar die tijd. Er komen gracieuze dames, barbiers, dames van lichte zeden, schoorsteenvegers, gegoede burgers en nog vele anderen. Ook zal er veel beleven zijn, zoals poppenkast, poffertjeskraam, koormuziek, een touwslager en bijvoorbeeld een valkenier. De ondernemers van de straat, gesteund door veel bewoners, herhalen hiermee het grote succes van het vorig jaar, om daarmee een aandeel te leveren in de aantrekkingskracht van Haarlem.